Koolitused:

AIANDUS »
E-ÕPE »
EHITUS »
Elekter »
ESMAABI »
ETIKETT »
FINANTS »
MÜÜK »
TEHNIKA »
TERVIS »
VAIMSUS »
ÕIGUS »

Piirkond:

Kinnisvara arendusprojekti juhtimine

2021-09-16

 Koolituse “Kinnisvara arendusprojekti juhtimine”eesmärk on anda ülevaade elamispindade arendusprojekti juhtimisest algusest lõpuni ehk alates soovist ja tahtest tegeleda kinnisvara arendamisega, kuni protsessi lõpuni ehk garantiiperioodi lõppemiseni.

Hind: 129.00 €
Kestus: 10.00-15.00

Telefon: 525 6655

Kinnisvara hindamise ABC

2021-09-21

 Koolitus “Kinnisvara hindamise koolitus” tutvustab kinnisvara hindamise põhitõdesid, hindamise eesmärke ja kinnisvara hindamise toiminguid. Samuti saab koolitusel ülevaate kinnisvara hindamisel kasutatavatest meetoditest ning arusaama, miks hindamisaruandes on kinnisvara objektil selline väärtus.

Hind: 129.00 €
Kestus: 10.00-14.45

Telefon: 525 6655

Veebikoolitus Korteriühistu põhikirja ja kodukorra koostamine

2021-09-22

 Koolituse „Korteriühistu põhikirja ja kodukorra koostamine“ eesmärk on anda ülevaade korteriühistu põhikirjale ja kodukorrale kehtestatud reeglitest.

Hind: 59.00 €
Kestus: 17.00-19.15; 3 ak.t.

Telefon: 5256655

Kinnisvaratehingute maksustamine ja kohtupraktika

2021-10-05

 Koolituse “Kinnisvaratehingute maksustamine ja kohtupraktika” eesmärk on selgitada ja tutvustada kinnisvarasektori töötajatele Eesti maksuseadusest lähtuvaid kohustusi ja võimalusi. 

Hind: 99.00 €
Kestus: 10.00-13.15

Telefon: 5256655

Veebikoolitus Kinnisvara ostmine kohtutäiturilt

2021-10-21

 Koolituse „Kinnisvara ostmine kohtutäiturilt“ eesmärk on anda põhjalik ülevaade kohtutäituri tegevusest kinnisvara realiseerimisel täitemenetluse protsessis, kinnisvara enampakkumisest ja kanalitest, mille kaudu kohtutäiturid kinnisvara müüvad. 

Hind: 79.00 €
Kestus: 11.30-14.45

Telefon: 5256655

Riiklik järelevalve ehitise ja ehitamise üle

2021-11-03

 Sõltuvalt sellest, kas järelevalve toimub ehitus- või kasutusloa andmise käigus või ehitise kasutamisel, tuleb järgida erinevaid seadusi.Uus ehitusseadustik on vähendanud juhte, mil ehitisele tuleb taotleda ehitus- ja kasutusluba. Seetõttu on kohalikul omavalitsusel eelduslikult rohkem võimalusi tõhusamaks järelevalveks.

Hind: 129.00 €
Kestus:

Telefon: 525 6655

Nõuete esitamine ehitise puuduste korral ja müügigarantii rakendamine

2021-11-16

 Koolituse eesmärk on viimase aja kohtupraktika põhjal tutvustada, millistel juhtudel ning milliseid õiguskaitsevahendeid on kinnisvara ostjal võimalik müüja suhtes rakendada, kui selgub, et ostetud korteril või majal ilmnevad puudused. Lisaks selgitatakse müügigarantii olemust ja sisu.

Hind: 129.00 €
Kestus: 10.00-14.45

Telefon: 525 6655

Korteriühistu aastaaruande koostamise ja vormistamise aktuaalsed probleemid

2022-03-15

 Koolituse eesmärk on anda ülevaade korteriühistu aastaaruande koostamise põhialustest ja printsiipidest, mida tuleb aastaaruande korrektsel koostamisel jälgida.

Hind: 74.00 €
Kestus: 10.00-13.15

Telefon: 525 6655

Veebikoolitus Korteriühistu üldkoosoleku läbiviimine

2022-04-05

 Koolituse  “Korteriühistu üldkoosoleku läbiviimine“ eesmärk on anda juhised,  kuidas läbiviia  korteriühistu üldkoosolekut,  järgides korteriomandi- ja korteriühistu seadust ja teisi vajalikke õigusakte.

Hind: 59.00 €
Kestus:

Telefon: 525 6655