Koolitused:

AIANDUS »
E-ÕPE »
EHITUS »
Elekter »
ESMAABI »
ETIKETT »
FINANTS »
MÜÜK »
TEHNIKA »
TERVIS »
VAIMSUS »
ÕIGUS »

Piirkond:

Palgaarvestuse ja tööõiguse koolitus, veebipõhine

2021-06-28

KOOLITUS TOIMUB VEEBIPÕHISELT  ZOOM KESKKONNAS, KUS OSALEJAL ON VAJALIK ARVUTI JA INTERNETIÜHENDUSE OLEMASOLU. Koolituse lõpuks omandavad isikud põhjaliku ülevaate tööõigusest ja palgaarvestusest ning oskavad orienteeruda teemakohastes õigusaktides ning asjakohases kohtu- ja töövaidluskomisjoni praktikas.

Hind: 299.00 €
Kestus: 28.06.2021 – 09.07.2021

Telefon: 53 045 566

Finantsanalüüs nüüdisaegses organisatsioonis E-ÕPPENA

2021-06-29

E-ÕPE, mis toimub antud ajavahemikul koolitatavaga kokkulepitud ajal. Keskendudes olulisele on osalejad koolitusprojekti tulemusena: saanud süsteemse ülevaate nüüdisaegse finantsanalüüsi teoreetilistest alustest, meetoditest, põhimõtetest ja tehnikatest; teadvustanud finantsanalüüsi võimalusi ja arengutrende majandusarvestuses jne.   Hind: 690 eur + käibemaks 20%. 

Hind: 828.00 €
Kestus: 29.06-7.07.2021
Koht: E-õpe

Telefon: 50 43 202

Tekkepõhine ja tegevuspõhine eelarvestamine E-ÕPPENA

2021-06-29

E-ÕPE, mis toimub antud ajavahemikul koolitatavaga kokkulepitud ajal. Keskendudes olulisele on osalejad koolitusprojekti tulemusena: värskendanud eelarvestamise baasteadmisi ja arengutrende lahti mõtestanud ja praktiseerinud olulisemaid tegevusi eelarvestamisel praktiseerinud olulisemate eelarvete koostamist leidnud võimalusi tekkepõhise eelarvestamise juurutamiseks ja arendamiseks oma töös koostanud "heade mõtete memo" saadud teadmiste ja mõtete kasutamiseks.   Hind: 690 eur + käibemaks 20%

Hind: 828.00 €
Kestus: 29.06-7.07.2021
Koht: E-õpe

Telefon: 5043202

Ettevõtja ja juhi finantskoolitus- raamatupidamine, finantsjuhtimine, analüüs ja omahinna arvestus E-ÕPPENA

2021-06-29

E-ÕPE, mis toimub antud ajavahemikul koolitatavaga kokkulepitud ajal. Lihtsalt ja loogiliselt raamatupidamisest ja finantsidest ettevõtjale ja juhile!  Sihtgrupp: Ettevõtjad, juhid, juhatuse liikmed, allüksuste juhid, tootmisjuhid, ostu- ja müügijuhid, projektijuhid, ostu- ja müügitöötajad, raamatupidajad  jne.   Hind: 690 eur + käibemaks 20 %

Hind: 828.00 €
Kestus: 29.06-7.07.2021
Koht: E-õpe

Telefon: 5043202

Tegevuspõhine kuluarvestus (activity-based costing ABC) - juurutamine ja arendamine organisatsioonis E-ÕPPENA

2021-06-29

E-ÕPE, mis toimub antud ajavahemikul koolitatavaga kokkulepitud ajal. Sihtgrupp: Juhid, juhatuse liikmed, allüksuste juhid, ostu- ja müügijuhid, finantsjuhid, projektijuhid, raamatupidajad, ökonomistid, ostu- ja müügitöötajad, controllerid, analüütikud jt.  Hind: 690 eur  + käibemaks 20%

Hind: 828.00 €
Kestus: 29.06-7.07.2021
Koht: E-õpe

Telefon: 5043202

Raamatupidamise algkursus õhtuti ja eesti keeles, veebipõhine õpe

2021-06-29

KOOLITUS TOIMUB VEEBIPÕHISELT  ZOOM KESKKONNAS, KUS OSALEJAL ON VAJALIK ARVUTI JA INTERNETIÜHENDUSE OLEMASOLU.koolituse lõpuks omavad isikud teadmisi raamatupidamise põhitõdedest ja terminoloogiast ning suudavad koostada peamisi raamatupidamisvaldkonna aruandeid. Kursus on oma iseloomult praktilise suunitlusega (õpitud põhitõdesid kinnistatakse praktiliste ülesannete lahendamisega, nii grupis kui iseseisvalt) ning koolitus loob ühtlasi eelduse raamatupidamise täiendkursuse läbimiseks.

Hind: 229.00 €
Kestus: 29.06.2021 – 18.08.2021

Telefon: 53 045 566

Õhtune! Veebikoolitus! Raamatupidamiskursus (vene keeles) Курс бухгалтерского учёта

2021-07-05

Kursuse eesmärgiks on omandada raamatupidamise alased teadmised, mis vastavad kutsestandardis Raamatupidaja, tase 5 toodud nõuetele. Kursuse lõppedes on võimalik minna taotlema raamatupidaja kutsetunnistust (raamatupidaja tase 5).

Hind: 1085.00 €
Kestus: 160 akadeemilist tundi, 05.07-13.10
Koht: õ Tallinn

Telefon: 733 3690

Raamatupidamise algkursus päeviti ja eesti keeles, veebipõhine õpe

2021-07-05

KOOLITUS TOIMUB VEEBIPÕHISELT  ZOOM KESKKONNAS, KUS OSALEJAL ON VAJALIK ARVUTI JA INTERNETIÜHENDUSE OLEMASOLU. Koolituse lõpuks omavad isikud teadmisi raamatupidamise põhitõdedest ja terminoloogiast ning suudavad koostada peamisi raamatupidamisvaldkonna aruandeid. Kursus on oma iseloomult praktilise suunitlusega (õpitud põhitõdesid kinnistatakse praktiliste ülesannete lahendamisega, nii grupis kui iseseisvalt) ning koolitus loob ühtlasi eelduse raamatupidamise täiendkursuse läbimiseks.

Hind: 229.00 €
Kestus: 05.07.2021 – 26.07.2021

Telefon: 53 045 566

Raamatupidamise algkursus päeviti

2021-07-05

KOOLITUSED TOIMUVAD VEEBIPÕHISELT ZOOM KESKKONNAS, KUS OSALEJAL ON VAJALIK ARVUTI JA INTERNETIÜHENDUSE OLEMASOLU.  PÄEVASEL AJAL TOIMUVAD RAAMATUPIDAMISE ALGKURSUSED raamatupidamise algkursus eesti keeles ja päevasel ajal toimub ajavahemikul 05.07.2021 – 26.07.2021. Veebipõhine õpe toimub igal esmaspäeval ja kolmapäeval. Veebipõhine õppetöö toimub 05.07.2021, 07.07.2021, 12.07.2021, 14.07.2021, 19.07.2021 kell 09.45-12.00; 13.00-16.20. Erandid: 21.07.2021 toimub veebipõhine õppetöö kell 09.45-12.00; 13.00-15.15 (leiab aset eksam) ja 26.07.2021 toimub veebipõhine õppetöö kell 09.45-11.15 (eksamitulemuste arutelu).  

Hind: 229.00 €
Kestus: 05.07.2021 – 26.07.2021

Telefon: 5304 5566