Koolitused:

AIANDUS »
E-ÕPE »
EHITUS »
Elekter »
ESMAABI »
ETIKETT »
FINANTS »
MÜÜK »
TEHNIKA »
TERVIS »
VAIMSUS »
ÕIGUS »

Piirkond:

Tugiiisiku koolitus koos esmaabi väljaõppega Tartus

2021-07-14

Koolituse läbides tõuseb osalejate teadlikkus sõltuvustest ja sõltuvusainetest, nende kasutamise põhjustest, sümptomitest ja tagajärgedest. Omandatakse konkreetseid esmase sekkumise oskusi.    Hinnale lisanud km.

Hind: 1662.00 €
Kestus: 14.07.21 - 29.10.21
Koht: Tartu

Telefon: 508 1737

Hooldustöötaja, tase 3 koolitus koos esmaabiandja väljaõppe ja toiduhügieeni koolitusega

2021-07-28

Koolituse õppekava järgib Hooldustöötaja, tase 3 kutsestandardis esitatud nõudeid. Koolituse läbimise järel on võimalik minna taotlema hooldustöötaja kutset (tase 3). Kutset andev organisatsioon on Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon (www.eswa.ee)

Hind: 1477.00 €
Kestus: 28.07.21 - 29.10.21; 244 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737

Tegevusjuhendaja koolitus koos esmaabi väljaõppega Tartus

2021-08-09

Koolituse eesmärgiks on omandada teadmised, kuidas parandada psüühilise erivajadusega inimeste sotsiaalseid oskusi ja toimetulekuvõimet ning tagada neile vajalik kõrvalabi. Õppekava koostamise aluseks on Sotsiaalkaitseministri määrus, RTL 2009, 31,405. Tegevusjuhendaja koolituse ja täiendkoolituste kavade kehtestamine.

Hind: 1778.00 €
Kestus: 09.08.21 - 30.11.21
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737

TÖÖ SÕLTUVUSHÄIREGA ISIKUGA Tallinn

2021-08-10

Koolituse läbides tõuseb osalejate teadlikkus sõltuvustest ja sõltuvusainetest, nende kasutamise põhjustest, sümptomitest ja tagajärgedest. Omandatakse konkreetseid esmase sekkumise oskusi.    Hinnale lisanud km.

Hind: 162.00 €
Kestus: 09.08.21 - 10.08.21
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737

VEEBIKOOLITUS! Töö sügava liitpuudega ja ebastabiilse remissiooniga isikutega koos esmaabiandja täienduskoolitusega

2021-08-16

Koolitusel antakse ülevaade sügava liitpuudega ja ebastabiilse remissiooniga isikute eripärast ning toetamise võimalustest nende igapäeva põhitegevuste sooritamisel.

Hind: 565.00 €
Kestus: 16.08.21 - 30.09.21

Telefon: 508 1737

Lapsehoidja, tase 5 koolitus koos esmaabiandja väljaõppe ja toiduhügieenikoolitusega

2021-08-18

Koolituse läbimise järel on võimalik minna taotlema lapsehoidja, tase 4 või tase 5 kutsetunnistust. Kutse saamise eelduseks on keskhariduse olemasolu. Kutset andev organisatsioon on Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon (www.eswa.ee).

Hind: 1860.00 €
Kestus: 18.08.21 - 30.11.21
Koht: Tartu

Telefon: 508 1737

Tugiisiku koolitus koos esmaabi väljaõppega Tallinn

2021-08-23

(Õppekava on uuendamisel, info lähiajal). Koolitus annab teadmised ja oskused töötamiseks tugiisikuna peredega, kus on puudega laps või puudega (erivajadusega) vanem ning lisaks peredega, kes vajab lapse kasvatamise küsimuses toetust.   Sihtgrupp   Inimesed, kes soovivad hakata tööle tugiisikuna.

Hind: 1662.00 €
Kestus: 23.08.21 - 30.11.21
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737

Lapse vaimne tervis Tartu

2021-08-24

Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade kõige levinumatest laste psüühilistest häiretest, sh anda suuniseid laste toetamiseks.

Hind: 335.00 €
Kestus: 24.08.21 - 26.08.21
Koht: Tartu

Telefon: 508 1737

UUS! TÖÖ SÕLTUVUSHÄIREGA ISIKUGA Tartu

2021-09-08

Koolituse läbides tõuseb osalejate teadlikkus sõltuvustest ja sõltuvusainetest, nende kasutamise põhjustest, sümptomitest ja tagajärgedest. Omandatakse konkreetseid esmase sekkumise oskusi.    Hinnale lisanud km.

Hind: 162.00 €
Kestus: 08.09-09.09.2021
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737

ATH - käsitlus ja toimetuleku parandamine

2021-09-09

  Dr Viivika Lauri räägib missugune laps on tähelepanematu, impulsiivne ja üliaktiivne; kuidas mõista last või noort, kellel esineb ATH, kuidas temaga suhelda ja suhestuda ning tema elu ja tegevusi toetada ning vajalikule koostööle kaasata ka erinevaid võrgustikke.

Hind: 65.00 €
Kestus: 9:30-15:00

Telefon: Kotka 26, 11315, Tallinn Telefon:+372 513 5758