Koolitused:

AIANDUS »
E-ÕPE »
EHITUS »
Elekter »
ESMAABI »
ETIKETT »
FINANTS »
MÜÜK »
TEHNIKA »
TERVIS »
VAIMSUS »
ÕIGUS »

Piirkond:

Lapsehoidja, tase 5 koolitus koos esmaabiandja väljaõppe ja toiduhügieenikoolitusega

2021-08-18

Koolituse läbimise järel on võimalik minna taotlema lapsehoidja, tase 4 või tase 5 kutsetunnistust. Kutse saamise eelduseks on keskhariduse olemasolu. Kutset andev organisatsioon on Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon (www.eswa.ee).

Hind: 1860.00 €
Kestus: 18.08.21 - 30.11.21
Koht: Tartu

Telefon: 508 1737

Õuesõpe! Aktiivsed ja arendavad tegevused õues Tallinn

2021-08-19

Koolituse käigus tutvustame lõimitud liikumistegevuste läbiviimise võimalusi õues ning jagame mõtteid ja märkame, kuidas kasutada õue või avalikku ruumi õpikeskkonnana ning läbi viia kunstitegevusi õues. Osalejad tutvuvad lapsest lähtuva kasvatuse põhimõtetega ja oskavad kasutada olemasolevaid võimalusi mitmekesisemalt.  

Hind: 75.00 €
Kestus: 6 akadeemilist tundi
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737

SÜGISE-ERI! Käelised tegevused eelkooliealistele lastele Tartus

2021-09-17

Loovalt mõtlevad inimesed suudavad uut luua. Selleks, et seda suuta, tuleb loovust arendada juba lapseeas.    "Käelised tegevused eelkooliealistele lastele" õppekava Sihtgrupp:   Täiendusõppeks lasteaiaõpetajatele ja õpetajaabidele, lapsehoidjatele, laste- ja asenduskodude personalile, lapsevanematele

Hind: 75.00 €
Kestus: 6 akadeemilist tundi
Koht: Tartu

Telefon: 508 1737

SÜGISE-ERI! Käelised tegevused eelkooliealistele lastele

2021-09-20

Loovalt mõtlevad inimesed suudavad uut luua. Selleks, et seda suuta, tuleb loovust arendada juba lapseeas.    "Käelised tegevused eelkooliealistele lastele" õppekava Sihtgrupp:   Täiendusõppeks lasteaiaõpetajatele ja õpetajaabidele, lapsehoidjatele, laste- ja asenduskodude personalile, lapsevanematele

Hind: 75.00 €
Kestus: 6 akadeemilist tundi
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737

UUS! Algteadmisi agressiivsusest- ellujäämise kiirkursus

2021-09-24

Koolitusel läbitakse järgmised teemad: Agressiivne, vihane ja vägivaldne käitumine. Agressiivsuse neli seadust. Agressiivsuse peamised liigid. Agressiivsuse põhjused ja ennetusvõimalused. Õiguslik regulatsioon. Agressiivse vm emotsionaalselt pingelise või ohtliku olukorra lahendamise võimalused ja kahju vähendavad põhimõtted.  

Hind: 149.00 €
Kestus: 7 akadeemilist tundi
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737

Loov- ja rollimängud koolieelses eas Tartus

2021-09-30

Kirjeldus Lapse arenedes muutuvad mängud ja mängimise eesmärgid, koolitusel antakse ülevaade mängudest koolieelses eas.   "Loov- ja rollimängud koolieelses eas" õppekava   Sihtgrupp   Täiendusõppeks lasteaiaõpetajatele ja õpetajaabidele, lapsehoidjatele, laste- ja asenduskodude personalile, lapsevanematele

Hind: 75.00 €
Kestus: 6 akadeemilist tundi
Koht: Tartu

Telefon: 508 1737

Uus! Tahtlik enesevigastamine – Kes? Miks? Sekkumised Tartu

2021-09-30

  Täiendusõppeks tugiisikutele, sotsiaaltöötajatele, kogemusnõustajatele, lastekaitsespetsialistidele, noorsootöötajatele, lasteaiaõpetajatele ja õpetaja-abidele, lapsehoidjatele, laste- ja asenduskodude personalile, lapsevanematele. Kõigile, kes puutuvad kokku tahtliku ennastvigastava käitumisega.   Koolituse sisu   Ennastvigastava käitumise võimalikud eesmärgid ja riskifaktorid Last ja noort abistavad sekkumised Tugevate tunnetega toimetulekuoskuste õpetamine lastele/noortele Rahunemisvõtted  

Hind: 149.00 €
Kestus: 6 akadeemilist tundi
Koht: Tartu

Telefon: 508 1737

UUS! Laste tähelepanu ja keskendumisvõime arendamine mänguliste võtete abil

2021-10-07

  Koolituse tulemusel mõistab õppija tähelepanu ja keskendumisvõime olulisust, omab ülevaadet lapse tähelepanu ja keskendumisvõime arengust ning oskab kavandada ja läbi viia tähelepanu ja keskendumisvõimetarendavaid mänge.

Hind: 75.00 €
Kestus: 6 akadeemilist tundi
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737