Koolitused:

AIANDUS »
E-ÕPE »
EHITUS »
Elekter »
ESMAABI »
ETIKETT »
FINANTS »
MÜÜK »
TEHNIKA »
TERVIS »
VAIMSUS »
ÕIGUS »

Piirkond:

EESTI KEELE ÕPPEKAVA B2

2021-08-16

Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides) ülesehitus Õppe kogumaht  on 550 akadeemilist tundi, millest 300 on kontakttundi ning 250 tundi iseseisvat tööd. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused Õppija, kes on sooritanud riikliku keeleeksami B1 tasemele või valdab eesti keelt B1 tasemel. Sihtgruppi kuuluvad nii iluteeninduskooli tulnud õppijad, kohalikud elanikud kui ka uusimmigrandid, kes on tulnud Eestisse õppima ja töötama. Keeleoskuse vastavust kontrollitakse enne kursuste algust koolitusfirmas testi ja suulise vestlusega.

Hind: 2500.00 €
Kestus: 550
Koht: Tallinn

Telefon:
Email:

EESTI KEELE ÕPPEKAVA A2

2021-08-16

 Õppe kogumaht  on 250 akadeemilist tundi, millest 180 on kontakttundi ning 70 tundi iseseisvat tööd. Õppe eesmärk omandada Euroopa keeleoskusnõuetele vastav keeleoskuse tase A2, mis võimaldab toime tulla igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel rutiinsetel teemadel; omandada vajalik ametialane keeleoskus; õppe käigus valmistatakse õppijaid ette A2-taseme riikliku keeleeksami sooritamiseks.

Hind: 2500.00 €
Kestus: 250
Koht: Tallinn

Telefon:
Email:

EESTI KEELE ÕPPEKAVA B1

2021-08-16

Õppe kogumaht  on 440 akadeemilist tundi, millest 300 on kontakttundi ning 140 tundi iseseisvat tööd.Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused Õppija, kes on sooritanud riikliku keeleeksami A2 tasemele või valdab eesti keelt A2 tasemel. Sihtgruppi kuuluvad nii iluteeninduskooli tulnud õppijad, kohalikud elanikud kui ka uusimmigrandid, kes on tulnud Eestisse õppima ja töötama. Keeleoskuse vastavust kontrollitakse enne kursuste algust koolitusfirmas testi ja suulise vestlusega. Õppe eesmärk Omandada keeleoskuse tase B1 – iseseisev keelekasutaja; omandada erialane keeleoskus B1 tasemel; õppe käigus valmistatakse õppijaid ette B1-taseme riikliku keeleeksami sooritamiseks.

Hind: 2500.00 €
Kestus: 440
Koht: Tallinn

Telefon:
Email: