Töökeskkonna Haldus OÜ

Töökeskkonna Haldus OÜ
Õismäe tee 179, Tallinn
(+372) 654 1050, (+372) 553 2238
info@tkhaldus.ee

http://www.tkhaldus.ee/
Facebook

Töökeskkonna Haldus OÜ loodi 2006 aasta augustis eesmärgiga hakata pakkuma töötervishoiu- ja tööohutus teenuseid. Esmalt pakkusime vaid riskianalüüse ja töötervishoiualase dokumentatsiooni vormistamise teenust, töökeskkonnaspetsialisti teenust. Ettevõtte ajaloo algusest peale oleme pakkunud ka tööohutuse- ning töötervishoiu-, ergonoomia- ja esmaabikoolitusi.

 

Aastatega on koolitusvaldkond laienenud, lisandunud on asbesti, tuleohutuse, ehitusplatsi ja evakuatsiooni koolitused. Oleme enda alla koondanud töötervishoiu ja tuleohutuse tippspetsialistid ja -praktikud, kes pakuvad klientidele kõrgekvaliteedilist teenust.


Meie eesmärgiks on pakkuda head ja kvaliteetset töötervishoiu- ja tööohutuse teenust Eestis.

Pakume oma klientidele personaalset lähenemiste töökeskkonnaalastes küsimustes ja teenuste osas, samuti laia valikut kvaliteetsetest koolitustest.

 

Iga kursuse läbinu saab vastava eriala pädevustunnistuse või tõendi.

 

Järgnevaid koolitusi pakume nii eesti kui vene keeles:

 

 • Töötervishoiu- ja tööohutuskoolitus töökeskkonnavolinikele, -spetsialistidele ja -nõukoguliikmetele
 • Töökeskkonnaspetsialistide-, volinike- ja nõukogu liikmete täiendkoolitus 
 • Esmaabiandjate koolitus Eesti Punase Risti ainekava mahus Esmaabiandjate täiendkoolitus 
 • Troppija koolitus
 • Tõstukijuhi koolitus 
 • Evakuatsiooni- ja tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus
 • Tuletööde tegemise koolitus 
 • Ehitusplatsi töötervishoiu ja tööohutuse koordinaatori koolitus 
 •  Asbestitöid teostava töötaja koolitus  
 • Kontori ergonoomia
 • Tööstusergonoomia
Kuupäev Pealkiri Hind Koht Ettevõte
Tellitav koolitus Veebikoolitus! Tööga seotud haigestumine 0.00 € Veebipõhine Töökeskkonna Hald...
Tellitav koolitus Veebikoolitus! Töötervishoiu- ja tööohutusseaduse muudatus 0.00 € Veebipõhine Töökeskkonna Hald...
Tellitav koolitus Veebikoolitus “Kemikaaliohutus” 0.00 € Veebipõhine Töökeskkonna Hald...
Tellitav koolitus Veebikoolitus! Kodukontori ergonoomia 0.00 € Veebipõhine Töökeskkonna Hald...